Dodávka a Montáž Montovaných hal

velký význam malých dílů aneb vhodná volba šroubů a nýtů

Volba vhodných upevňovacích prostředků, pomocí nichž se upevňují panely opláštění, ovlivňuje celkovou kvalitu stavby.

  • Musí zajišťovat pevnost celé konstrukce,
  • dále musí zabránit vniknutí vlhkosti,
  • jejich životnost musí být shodná s životností opláštění 
  • a v neposlední řadě také vizuálně musí ladit se vzhledem celého opláštění haly.

Existují dva základní okruhy upevňovacích prostředků

Primární upevňovací prostředky

Toto jsou ty "základní" - nosné šrouby, pomocí nichž se upevňují panely na konstrukci. Po celou dobu životnosti haly musí tyto upevňovací prostředky odolávat zatížení, které působí na opláštění.

Pro toto upevnění se používá buď samovrtný nebo samořezný upevňovací prvek.

Sekundární upevňovací prostředky

Tyto šrouby a nýty již nemusí snášet takové zatížení jako primární prostředky. Používají se především pro uchycení lemování či stranové přesahy. Pro takové upevnění se používá značně velký počet těchto šroubů, takže zatížení, které na tyto šruby spadá již není tak velké. Pro uchycení světlíků či prosvětlovacích panelů se využívá zvláštních šroubů.

Jak již bylo výše zmíněno, upevňovací součástky musí vydržet po celou dobu životnosti haly, přičemž na výběr jsou šruby buď z uhlíkové oceli nebo nerezové oceli. Uhlíková ocel nevydrží ovšem tak dlouho jako nerez, která je schopna odolat korozi až 25 let. Životnost závisí ale také na dalších parametrech - ať už se jedná o stupeň průmyslového znečištění či vlhkosti ovzduší v okolí haly.

DM Mont - Montované haly pro Vaše podnikání

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode