Dodávka a Montáž Montovaných hal

Ocel

Pro nosné konstrukce staveb se využívá, tak jako i dříve, ocel. Navíc poskytujem stavbě výrazný architektonický prvek a charakter.

Nejlepší vlastností oceli je její vysoká pevnost, což ji předurčuje pro velmi namáhané a velkorozponové prvky. Ocel se využívá pro nosné konstrukce různých staveb, ať již průmyslových hal či prosklených architektonicky náročných staveb. Využívá se při stavbě mostů, lávek, dvoran či schodiští. Pro její estetické vlastnosti je také vyhledávaná u řady umělců.

Aby bylo dosaženo potřebných kvalit, bývají do ocelových konstrukcí začleněna různá táhla a pružiny. Konstrukce jsou pak směsí různých materiálů, kombinují se s betonovými, dřevěnými či skleněnými prvky.

Ocel je považována za jeden z nejvýznamějších a nejvšestraněji používaných materiálů vůbec. Je používána v ohromné výrobkové škále a stále se více prosazuje ve své použitelnostidíky díky své inovativní schopnosti a nevyčerpatelného bohatství vývoje výrobků a komerční obslužnosti. Ocel má stále budoucnost.

Snažíme se navrhovat haly úsporně a přitom využívat ocel s vyšší třídou pevnosti. Ocelové konstrukce se uplatňují především u komplikovanějších a tvarově složitějších staveb. Velké pozitivum je především vysoká variabilita a přizpůsobivost těchto konstrukcí. To je hlavní důvod toho, že většina moderních a architektonicky složitějších staveb je právě z ocelových konstrukcí. Ocel se také plně využívá pro technologické stavby jako jsou mosty a podpůrné konstrukce pro technologie.

Největší výhodu ocel představuje při rekonstrukcích, při doplňování konstrukcí nebo jejich zesilování nebývá většinou žádný problém. A navíc je ocelová konstrukce plně recyklovatelná - tzn. znovu použitelná, což je velké pozitivum.

ocelová konstrukce na stadioně

Optimalizace ocelových konstrukcí

Nabízíme ocelové konstrukce pro všechny velikosti rozponů - tzn. cca od 6 metrů, od 24 metrů rozponu navrhujeme haly s podpěrami. Velikost modulů navrhujeme kolem 6 metrů tak, aby stavba byla funkční a zároveň ekonomicky vyprojektovaná.

Každá ocelová konstrukce je propočítána zvlášť pro konkrétní oblast, aby odpovídala dané sněhové oblasti a povětrnostním vlivům dané lokality. Horské oblasti a oblasti ve vyšší sněhové lokalitě musí mít silnější ocelové konstrukce než v oblastech s menším sněhovým zatížením.

Rámy ocelových konstrukcí

Rámy ocelových konstrukcí jsou sestavené z IPE a HEA profilů a jsou ve střešní konstrukci propojeny vaznicemi. Typ profilů IPE záleží na rozponu haly a sněhovém zatížení. Nejčastěji jsou používány profily od 180 - 360.

Každá ocelová konstrukce je opatřena několika nátěry tak, aby konstrukce byla co nejlépe chráněna proti korozi. Ocelová konstrukce může být i pozinkovaná.

ocelové konstrukce

 

DM Mont - Montované haly pro Vaše podnikání

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode