Dodávka a Montáž Montovaných hal

Druhy ocelí

Jednotlivé druhy oceli členíme na základě mechanických a fyzikálních vlastností, složení či využití. Rozlišujeme přes 2500 druhů oceli.

Podle tzv. legování oceli (složení) neboli přidávání jiných kovů do oceli rozlišujeme tyto skupiny ocelí:

nelegované oceli

  • obsah přidaných prvků (zpravidla nikl, chrom, vanad, mangan, wolfram a kobalt) je nižší než 2,11%
  • nejsou tepelně opracovány

Nízkolegované oceli

  • obsah přidaných prvků je nižší než 5%
  • jsou tepelně zpracovávány a tudíž je možné u nich měnit mechanické vlastnosti

Vysoce legované oceli

  • obsah přidaných prvků je vyšší než 5%
  • Přidávané prvky se různě kombinují a tím se také ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti oceli

Rozdělení oceli dle využití

Stavební ocel

jsou to nelegované oceli využívané pro nosné konstrukce budov, průmyslových staveb, výrobních a skladovacích hal

IPE na nosnou konstrukciIPE na haly

Betonářská ocel

se využívá ve stavebnictví na tyče či armovací dráty, jedná se především o nelegované či nízkolegované oceli

kari sítěkari sítě

Hlubokotažné ocele

jsou využívány na výrobu plechů, dobrých plastických vlastností je dosaženo především přidáváním hliníku, titanu, vanadu, boru a zirkoniem

ocelový plechocelový plech

Ocel k zušlechťování

jedná se o ocel, která prochází procesem tzv. kalení - což je zahřátí oceli a její následné prudké zchlazení, a následně ještě projde procesem tzv. popouštění, kdy je ocel zahřívána ny vysoké teploty a rychle poté ochlazena. tím se dosáhne vysoké pružnosti při zachování vysoké pevnosti. Tuto ocel můžeme následně různě obrábět.

Nástrojová ocel

jedná se především o vysoce legované oceli s vysokým obsahem uhlíku. Používají se na výrobu nástrojů  - průmyslové nože, vrtáky, frézy

                    

 

DM Mont - Montované haly pro Vaše podnikání

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode