Dodávka a Montáž Montovaných hal

Výroba a Vlastnosti oceli

Ocel je slitina železa, uhlíku a doprovodných prvků jako je mangan, křemík, fosfor, síra a měď, které se při výrobě dostali do výroby a chromu a niklu, které se do oceli přidávají záměrně. 

Výchozím materiálem pro výrobu ocele je surové železo. Toto železo se vyrábí ve vysokých pecích redukcí oxidů železa v železné rudě. Ve vysokých pecích jsou taveny ruda, koks a vápenec.  Pak se z pece odebírá a odlévá železo a struska, ještě tekutý kov se pak převáží do oceláren, kde se vyrábí ocel na principu odstraňování uhlíku ze surového železa a odstraňováním příměsí surového železa okysličováním - tzv. zkujňování:

  • Jedná se především o tzv. konvertorový proces, kdy proudem čistého kyslíku se profukuje roztavené surové železo. Touto metodou se nejčastěji vyrábí ocel běžných jakostí.
  • Ušlechtilé oceli se vyrábí především zkujňováním železa v tzv. elektrických pecích. Tento způsob je energeticky více náročný a používá se při výrobě slitinových nebo vysoce kvalitních ocelí.

Celý proces výroby oceli je řízen tak, aby požadované výsledné množství uhlíku bylo pouze 1,5%. Takto získaná měkká nebo jinak řečeno také nelegovaná ocel je snadno opracovatelná tažením, kováním či ohýbáním. Dalším zpracováním ocele můžeme její mechanické vlastnosti změnit. Jedná se především o tzv.:

  • kalení ocele - což je zahřátí ocele a prudké zchlazení vodou či minerálním olejem; nebo také je to popouštění ocele, což je zahřátí na 300°C a pomalé zchlazování. Takto získaná ocel se používá pro výrobu drátů, hřebíků a plechů.
  • Legování ocele - jedná se o zkvalitňování oceli díky přidávání jiných kovů za vzniku slitiny. Jedná se především o tyto prvky: nikl, chrom, vanad, mangan, wolfram, kobalt.

Ocelové polotovary jsou dále opracovávány ve válcovnách na profily, plechy, nosníky či kolejnice. Tyto se využívají ve stavebnictví jako součást železobetonu nebo na ocelové konstrukce budov atd.

jakly na vrata halIPE na nosnou konstrukci

Největším výrobcem oceli vůbec je Čína, která je schopna vyprodukovat až 500 miliard tun oceli za rok, což tvoří v přepočtu na procenta 40% celosvětové produkce oceli. Dalším velkým výrobcem je Evropská Unie a Japonsko. Z evropských států vede Německo. Česká republika patří do první třicítky producentů.

Největším gigantem mezi společnostmi, které se zabývají výrobou oceli patří ArcelorMittal a pak japonské Nippon Steel a JFP Holdings, jihokorejské POSCO a čínské Baosteel.

podlahové roštybetonářská ocel

Recyklace oceli

Ocel je možné recyklovat, aniž by ztratila na svých vynikajících vlastnostech. Je mnohem úspornější ocel recyklovat než pracně a draze vyrábět novou ocel. Recykováním oceli se ušetří nejen peníze, ale také velké množství železné rudy, uhlí a vápence.Každým rokem se zrecykluje až neuvěřitelných 75% oceli.

Mezi nejčastěji recyklovatelné produkty z oceli patří plechovky, auta a ocelové konstrukce budov.

Proces recyklace spočívá v oxidaci v kyslíkových konvertorech či tavením v elektrických pecích.

DM Mont - Montované haly pro Vaše podnikání

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode